Phân tích sóng bạc - ngày 2 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạc đảo ngược từ mức kháng cự 18,37

• Có khả năng giảm 17.500

Bạc gần đây đã đảo xuống từ mức kháng cự 18,37 (đỉnh của sóng xung mạnh 1 trước đó từ giữa tháng 4) - đứng gần dải bollinger hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 18.37 đã tạo ra mô hình đảo chiều nến hàng ngày Dark Cloud Cover. Với sự phân kỳ giảm giá được thấy trên chỉ báo Stochastic hàng ngày, Bạc có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 17.500 (mức thấp của Đường xuyên trước đó từ cuối tháng 6).