Phân tích sóng EURNZD - ngày 2 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


Phân tích sóng EURNZD - ngày 2 tháng 7 năm 2020

• EURNZD đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 1,7370

• Có khả năng giảm xuống còn 1,7200

EURNZD gần đây đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 1.7370 (mức thấp nhiều ngày trước đó đã liên tục đảo ngược cặp tiền trong tháng 6). hạn sóng xung 3 - thuộc về sóng xung (3) từ đầu tháng sáu. EURNZD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.7200 (mức thấp của sóng xung trước (1)) - việc phá vỡ sẽ dẫn đến tổn thất thêm về 1.7000.