Phân tích sóng NASDAQ-100 - ngày 2 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NASDAQ-100 đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 10287.00

• Có khả năng tăng lên 10750.00

NASDAQ-100 hôm nay đã phá khóa Mức kháng cự 10287.00 (đã dừng sóng xung mạnh (i) trước đó vào giữa tháng 6, như có thể thấy bên dưới).

Sự phá vỡ của mức kháng cự 10287.00 đã đẩy nhanh sóng xung ngắn hạn tích cực 3 của chuỗi xung thứ tự cao hơn (3) từ tháng Tư. NASDAQ-100 có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 10750,00 (giá có thể để hoàn thành sóng xung 3 hoạt động).