Vàng trượt khỏi mô hình Wedge tăng - Orbex


OrbexKim loại quý không thể kiếm được bất kỳ lợi nhuận lớn nào sau khi giá tăng lên mức cao gần 1788. Mô hình nêm tăng báo hiệu kết quả sớm hơn về giá thực hiện một sự điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, vàng vẫn giao dịch trong kênh giá tăng lớn hơn. Do đó, xu hướng tăng vẫn còn nguyên. Nhưng điều này có thể thay đổi nếu vàng thoát ra khỏi kênh giá tăng. Nó có khả năng sẽ thiết lập giai đoạn cho vàng điều chỉnh thấp hơn đến mức 1732. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.