EURUSD giao dịch bằng phẳng khi nó không thể xóa 1.1261 - Orbex


OrbexĐồng tiền euro đang giữ một mô hình đi ngang. Hành động giá một lần nữa cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự 1.1261. Nhưng không vượt qua được cao hơn là giữ cho cặp tiền tệ bị khuất phục. Một phạm vi nhỏ hơn đang hình thành với đầu dưới ở 1.1205. Sau khi hợp nhất này, chúng tôi hy vọng đồng tiền euro có khả năng đột phá. Sự thiên vị được trộn lẫn trong thời điểm này, với mức cao thấp nhất quán đang hình thành. Kết quả là, điều này mở ra nhược điểm của EURUSD đối với mức hỗ trợ 1.1132. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.