Phân tích sóng ngô - ngày 1 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Ngô đã phá vỡ hai kênh xuống

• Có khả năng tăng lên 360,00

Ngô tiếp tục tăng bên trong xung lực tăng mạnh sóng C - mà trước đó đã phá vỡ hai kênh giá có độ dài khác nhau giao nhau từ tháng 4 và giữa năm 2019, như có thể thấy bên dưới.

Sự phá vỡ của các kênh giá này trùng khớp với sự phá vỡ của mức 50% điều chỉnh sóng xung lực giảm mạnh trước đó từ tháng ba. Ngô có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 360,00 (giá mục tiêu để hoàn thành hiệu chỉnh ABC hoạt động (4)).