Phân tích sóng EURAUD - ngày 1 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURAUD đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 1.6285

• Có khả năng giảm xuống mức 1.6085

EURAUD đã bị phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 1.6285 (trước đây là nhiều mức nến thấp đã đảo chiều giá liên tục trong tháng 6, như có thể thấy bên dưới). trình tự xung mức cao hơn (1) từ tháng trước. EURAUD có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 1.6085 - mức thấp hàng tháng trước đó từ tháng 2 và tháng 6.