Vàng trên đường để đạt được lợi nhuận hàng quý tốt nhất trong bốn năm - Orbex


OrbexKim loại quý có phần tăng giá khi hành động giá gần với mức 1800. Nhìn chung, kim loại quý đang kiếm được lợi nhuận hàng quý tốt nhất, nhìn thấy lần cuối vào tháng 3 năm 2016. Tuy nhiên, đà tăng hiện tại vẫn còn hơi yếu. Trong khi giá được giải quyết vào kênh giá xu hướng tăng, có khả năng một đột phá giảm. Nếu vàng thoát ra khỏi mô hình nêm đang tăng, chúng ta có thể thấy sự quay trở lại mức hỗ trợ 1732,65. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.