Dầu thô giao dịch yếu hơn khi đường xu hướng nắm giữ ngay bây giờ - Orbex


OrbexGiá dầu thô WTI một lần nữa quay trở lại đường xu hướng chính để tìm hỗ trợ. Giá đang nhích gần hơn với mức kháng cự 41 đã được giữ vững cho đến nay. Điều này có khả năng đặt đường xu hướng có nguy cơ. Nếu giá dầu phá vỡ đường xu hướng, chúng tôi hy vọng sẽ tiến tới mức hỗ trợ 34,41. Do đó, hành động giá sẽ phải bứt phá mạnh mẽ trên khu vực giá 41,00 để tiếp tục xu hướng tăng. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ