Phân tích sóng GBPCAD - 30 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPCAD bị đảo ngược từ mức hỗ trợ 1.6800

• Có khả năng tăng lên 1.7000

GBPCAD gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 1.6800 ( mức thấp của hiệu chỉnh ABC trung hạn trước đó (2)), giao cắt với Dải bollinger hàng ngày thấp hơn và đường xu hướng hỗ trợ tăng dần từ tháng 10 năm ngoái.

Sự đảo chiều tăng từ mức hỗ trợ 1.6800 tương tự như trước đó đảo ngược từ cùng cấp - đã tạo ra dòng Piercing hàng ngày vào đầu tháng này. GBPCAD có khả năng tăng thêm về mức kháng cự vòng tiếp theo 1.7000 (đỉnh của hiệu chỉnh nhỏ trước đó).