Phân tích sóng EURCAD - 30 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCAD bị đảo ngược từ mức kháng cự chính 1.5430

• Có khả năng giảm xuống mức 1.5200

EURCAD gần đây đã đảo ngược từ mức kháng cự chính 1.5430 (trên cùng của hiệu chỉnh nhỏ 2 trước), giao nhau với Dải bollinger trên hàng ngày.

Sự đảo ngược xuống từ mức kháng cự 1.5430 đã tạo ra Ngôi sao băng hàng ngày - đã dừng hiệu chỉnh trước đó (ii). EURCAD có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 1.5200 (trước đó đã đảo ngược giá vào giữa tháng 6).