Phân tích sóng bạch kim - 30 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạch kim đảo ngược từ mức hỗ trợ vòng 800.00

• Có khả năng tăng lên 850.00

Bạch kim gần đây đảo ngược mạnh mẽ từ hỗ trợ vòng mức 800,00 (mức thấp của sóng xung trước đó (iii)) - đứng gần Dải bollinger hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibre 61,8% của sóng trước đó (c) từ tháng Tư.

Sự đảo chiều đi lên từ hỗ trợ mức 2670,00 đã dừng sóng xung ngắn hạn trước đó (iii). Bạch kim có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 850,00 trên cùng của hiệu chỉnh nhỏ trước đó (ii).