Phân tích sóng di động Trung Quốc - 29 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• China Mobile đã vượt ra khỏi phạm vi giá ngang

• Có khả năng giảm xuống mức 32,15

China Mobile gần đây đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ mức 34,00 (ranh giới dưới của phạm vi giá ngang hẹp trong đó giá đã được giao dịch từ tháng 5). của sóng xung trung hạn (3) từ đầu tháng Sáu. China Mobile có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 32,15 (giá có thể để hoàn thành sóng xung 3 đang hoạt động).