Giá vàng vẫn ổn định trên 1750 - Orbex


OrbexHành động giá trong kim loại quý là hơi khó khăn. Nhưng cho đến nay, vàng đang giữ vững trên mức 1750. Để tiếp tục tăng, vàng cần phải đóng cửa trên mức cao nhất vào ngày 24 tháng 6 năm 1779,15. Điều này sẽ có khả năng đặt mục tiêu tăng lên tới mức 1800. Tuy nhiên, với thực tế là vàng hầu như không kiểm tra mức hỗ trợ gần 1747, chúng ta có thể mong đợi sự suy giảm trở lại. Một khu vực hỗ trợ vững chắc hình thành gần 1747 có thể xác nhận xu hướng tăng. Trong thời gian tới, chúng ta có thể thấy vàng lắng xuống từ 1779,15 đến 1747. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.