Giá dầu thô giữ theo đường xu hướng - Orbex


OrbexGiá dầu duy trì xu hướng mềm với giá ôm lấy đường xu hướng tăng. Hành động giá cho thấy đà tăng đang suy yếu. Giá dầu đóng cửa ngay gần đường xu hướng chính vào thứ Sáu. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy một sự phục hồi có thể tăng lên. Nhưng mức tăng có thể bị giới hạn ở gần khu vực giá quanh các mức 40,42 - 40,18. Nếu chúng ta thấy một sự đảo ngược gần mức này, thì chúng ta hy vọng giá dầu sẽ phá vỡ đường xu hướng. Điều này có thể, đến lượt nó, đặt trọng tâm nhược điểm về mức hỗ trợ 34,41. Quan điểm giảm giá chỉ có thể thay đổi trong trường hợp giá dầu có thể vượt qua mức 40,42 - 40,18 một cách thuyết phục. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ