Phân tích sóng đồng - 26 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đồng bị đảo ngược từ mức kháng cự 270.00

• Có khả năng giảm xuống mức 260.00

Đồng gần đây đã đảo xuống từ mức kháng cự 270.00 ( đã dừng sự điều chỉnh ABC trung hạn trước đó (2)) và mức bollinger hàng ngày trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự này được liên kết với sóng xung ngắn hạn hoạt động (b). Đồng có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 260,00 (giá có thể để hoàn thành hiệu chỉnh nhỏ hoạt động (b)).