Phân tích sóng EURCHF - 26 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCHF đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống còn 1.0580

EURCHF gần đây đã bị phá vỡ dưới vùng hỗ trợ nằm giữa vùng hỗ trợ chính mức 1.0650 (đã dừng sóng xung trước (1)) và mức thoái lui Fib lui 61,8% của hiệu chỉnh ABC trước đó (C) từ giữa tháng 5.

Việc phá vỡ vùng hỗ trợ này tiếp tục môi trường hoạt động chuỗi -term xung (3) từ giữa tháng sáu. EURCHF có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.0580 (mức thấp của sóng điều chỉnh trước đó (B) từ tháng 5).