Phân tích sóng GBPCHF - 26 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPCHF đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 1.1600

GBPCHF hôm nay đã bị phá vỡ dưới vùng hỗ trợ nằm giữa vùng hỗ trợ chính mức 1.1760 (mức thấp hàng tháng từ giữa tháng 5) và mức thoái lui Fib lui 38,2% của lần điều chỉnh ABC trước đó (B).

Sự bứt phá của vùng hỗ trợ này đã đẩy nhanh làn sóng xung ngắn hạn 3 đang hoạt động - mà thuộc về xung lực đi xuống (C) từ đầu tháng sáu. GBPCHF có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 1.1600 (giá mục tiêu để hoàn thành sóng xung 3 hoạt động).