Phân tích sóng đường - 26 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đường rơi trong sóng xung (iii)

• Đường đạt 11,20

Đường tiếp tục giảm sau khi phá vỡ gần đây kênh thu hẹp hàng ngày từ giữa tháng Năm (bao quanh sóng C trước đó từ tháng Năm).

Sự đột phá của kênh lên này đã tăng tốc sóng xung kích hoạt động (iii) - là một phần của chuỗi xung dài hạn (3) - bắt đầu sớm hơn từ đầu kênh đã nói ở trên. Sugar có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 11,20 (mức kháng cự cũ từ cuối tháng 5 và mục tiêu hoàn thành sóng xung kích hoạt động (iii))).