Xu hướng AUDUSD sẵn sàng kết thúc sớm? - Orbex


OrbexMô hình AUDUSD giống như một hình ba đường ngoằn ngoèo bao gồm các sóng - Ⓧ - - -. Bốn phần đầu tiên của mẫu độ chính có vẻ hoàn chỉnh đầy đủ. Giá cho thấy sóng điều chỉnh đã kết thúc. Đây là một tín hiệu tiềm năng cho thấy làn sóng điều chỉnh cuối cùng đang được tiến hành. Là một phần của làn sóng cuối cùng, giá có thể mở rộng gần khu vực 0,731. Đó là điện trở kênh trên. Tuy nhiên, một kịch bản thay thế cho thấy mô hình a-b-c zigzag giảm giá. Sóng b điều chỉnh theo chu kỳ dường như hoàn toàn đầy đủ như một hình zigzag đôi Ⓦ - -. Bây giờ chúng ta đang di chuyển xuống trong phần đầu của sóng xung c. Trong ngắn hạn, giá có thể được dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới 0,639, tức là dưới mức thấp được đăng ký bởi sóng trung gian (B). Kiểm tra chiến lược của bạn về cách AUD sẽ chào giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay.