USD / CAD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 26/06/2020 - 03/07/2020 - LiteForex


LiteForex


USD /CAD vẫn có khả năng tăng trưởng. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 1,3481.

Kịch bản chính: xem xét các vị trí dài từ các hiệu chỉnh trên mức 1,3481 với mục tiêu là 1,3875 1,4047.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất dưới mức 1.3481 sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.3189 1.2948.

Phân tích: Bật khung thời gian D1, được cho là điều chỉnh giảm dần đã hoàn thành phát triển dưới dạng sóng thứ hai có mức độ lớn hơn (2) và sóng (3) bắt đầu hình thành. Trên khung thời gian 4 giờ, một hiệu chỉnh giảm dần đã hoàn thành phát triển dưới dạng sóng 2 của (3) và sóng 3 của (3) bắt đầu hình thành, với sóng i 3 hình thành bên trong. Rõ ràng, sóng (iii) của i đang phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng lên 1.3875 1.4047. Mức 1.3481 rất quan trọng trong kịch bản này vì đột phá sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.3189 1.2948.