Vàng mất một hơi sau khi tăng - Orbex


OrbexGiá vàng đang giao dịch khá im lặng vào thứ năm sau hành động giá mạnh trước đó. Kim loại quý đã chạm mức cao 1779 vào thứ Tư trước khi rút lui. Sự bứt phá từ đường trung tuyến cho thấy khả năng giảm xuống mức xử lý 1747 ban đầu. Tuy nhiên, chúng ta có thể mong đợi một sự điều chỉnh lớn hơn sẽ diễn ra. Điều này đặt mục tiêu giảm xuống 1732. Với sự hợp nhất gần đây mà giá vàng nổi lên từ đó, chúng ta có thể hy vọng sự tăng giá sẽ tiếp tục. Theo dõi các mức cao hơn ngắn hạn cao hơn có thể có khả năng xác nhận xu hướng tăng để tiếp tục. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.