Dầu thô WTI bật ra khỏi hỗ trợ - Orbex


OrbexGiá dầu giảm xuống mức hỗ trợ gần 37,66 như dự kiến. Sự phục hồi từ mức này cũng có vẻ như đang giữ cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, hành động giá cần phải đóng cửa trên mức này để xác nhận rằng mức hỗ trợ hiện đang giữ. Trong tương lai gần, dầu thô WTI có thể bị kẹt trong các mức 40,00 và 37,66. Điều này có khả năng làm tăng tỷ lệ cược của một đột phá có thể xuất hiện sau khi hợp nhất trong các cấp độ nói trên. Cho đến nay, sự thiên vị chung trong dầu thô vẫn còn tăng. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ