EURUSD giảm xuống nhưng giảm có vẻ hạn chế - Orbex


OrbexĐồng tiền euro đang theo dõi để đăng hai ngày giảm. Tuy nhiên, hành động giá vẫn phần nào phục hồi cho nhược điểm. Sau sự suy giảm vào cuối ngày thứ Năm, đồng tiền chung có thể đang tìm cách tăng trở lại. Nhưng mức tăng có thể được giới hạn ở gần mức 1.1261, nơi kháng cự có thể xảy ra. Nếu giá không vượt qua được trên 1.1261, thì chúng tôi hy vọng sẽ giảm xuống, có khả năng đến mức hỗ trợ 1.1132. Trước sự suy giảm đến mức này, hãy xem hỗ trợ nhỏ từ mức thấp ngày 19 tháng 6 gần 1.1172. Có khả năng cho sự phục hồi từ mức giá này là tốt. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.