Phân tích sóng ngô - 25 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Ngô bị vỡ kênh hàng ngày
• Có khả năng giảm xuống còn 313,40

Ngô tiếp tục giảm sau khi các đường xu hướng hỗ trợ hàng ngày bị phá vỡ kênh lên từ cuối tháng 4 (bao gồm chỉnh sửa ABC trước đó 4).

Sự đột phá của kênh tăng này đã tăng tốc sóng xung ngắn hạn 5 hoạt động - thuộc chuỗi xung xuống nhiều tháng (3) từ tháng 10 năm ngoái.

Ngô có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 313,40 (mục tiêu hoàn thành sóng xung kích hoạt động (iii)).