Phân tích sóng EURGBP - 25 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


Phân tích sóng EURGBP - 25 tháng 6 năm 2020

• EURGBP đảo ngược khỏi vùng kháng cự
• Có khả năng giảm xuống 0.8900

EURGBP gần đây đã đảo ngược xuống khỏi vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 0,9065 (mức cao hàng tháng trước từ tháng 5), Dải bollinger hàng ngày trên và mức thoái lui Fib lui 50% của sóng B xuống trước đó từ tháng 3.

sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự này đã dừng làn sóng xung ngắn hạn trước đó (iii).