Phân tích sóng EURNZD - 25 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURNZD đã đảo ngược từ mức kháng cự 1.7565
• Có khả năng giảm xuống 1.7200

EURNZD gần đây đã đảo ngược từ mức kháng cự chính 1.7565 đảo ngược giá từ đầu tháng này) - được củng cố bởi mức điều chỉnh Fibre 38,2% của xung lực giảm trước đó từ tháng 5.

Sự đảo chiều xuống từ mức kháng cự này đã bắt đầu sóng xung kích trung hạn hoạt động (3 ).

EURNZD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.7200 (mức thấp của sóng xung trước (5), giao với kênh tăng hàng tuần từ năm 2019).