Phân tích sóng của Cisco - 25 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Cisco rơi vào sóng xung (3)
• Có khả năng giảm xuống 43,60

Cisco đã giảm trong vài phiên giao dịch cuối cùng sau giá đảo ngược xuống từ đường xu hướng thấp hơn của kênh tăng hàng ngày bị phá vỡ gần đây từ tháng 3 (đóng vai trò là ngưỡng kháng cự sau khi nó bị phá vỡ) - đứng gần mức điều chỉnh Fibre 61,8% của sóng xung trước đó (1).

đảo ngược xuống từ đường xu hướng thấp hơn của kênh tăng này đã bắt đầu sóng xung kích trung hạn hoạt động (3).

Cisco có thể sẽ giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 43,60 (mức thấp của sóng xung trước đó (1 )).