Mỹ thất nghiệp: bất ngờ tích cực, nhưng vẫn không có hình chữ V - Fxpro


Fxpro


Dữ liệu gần đây về các đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ở Mỹ xuất hiện hỗn hợp. Có 1,48M trong số các yêu cầu ban đầu vào tuần trước. Một lần nữa, nó đang cho thấy sự sụt giảm đáng chú ý hơn so với kỳ vọng trung bình (1,32 triệu). Một tuần trước, con số này là 1,54 triệu.

Tuy nhiên, số lượng khiếu nại tiếp tục thể hiện sự ngạc nhiên tích cực, giảm đến 19,522M so với dự kiến ​​19,97M và 20,29M một tuần trước đó.

Cả hai chỉ số này đều đạt đỉnh vào tháng 3 và tháng 5, tương ứng. Tuy nhiên, vẫn khó có thể thấy sự phục hồi kinh tế hình chữ V trên các biểu đồ này. Sự khác biệt này làm gia tăng khoảng cách giữa hành vi của các chỉ số chứng khoán Mỹ và thống kê việc làm. Loại thứ hai thường hoạt động như một chỉ số hàng đầu đáng tin cậy về hoạt động kinh tế, có khả năng đưa thị trường từ thiên đường trở về đất.

Nhóm phân tích FxPro