Giá vàng tạm dừng khi đà tăng chậm - Orbex


OrbexKim loại quý được nhìn thấy làm chậm sự tăng giá của nó sau khi đột phá gần đây. Dường như có một kháng cự kỹ thuật gần tay cầm 1774.50. Tuy nhiên, tại thời điểm viết giá vàng đang cố gắng vượt lên trên mức này. Điều này sẽ giữ mức 1800 trong tầm nhìn cho kim loại quý. Tuy nhiên, cũng có nguy cơ pullback. Chúng ta có thể hy vọng sẽ thấy một sự điều chỉnh có thể xảy ra nếu giá vàng đóng cửa dưới mức thấp trong ngày gần đây là 1766,87. Việc đóng cửa hàng ngày dưới mức này có thể thấy việc chuyển sang tay cầm 1747, sau đó là kiểm tra lại mức 1732 để hỗ trợ được thiết lập. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.