WTI trượt trên hàng tồn kho - Orbex


OrbexGiá dầu thô WTI giảm hơn 3% trong ngày. Sự sụt giảm đến ngay sau khi giá chạm mức cao nhất trong ba tháng gần 41,50. Sau mức tăng này, giá dầu đang giao dịch trở lại dưới ngưỡng 40, điều đã được chứng minh là một chút đấu tranh để phá vỡ trước đó. Hiện tại, dầu thô WTI có khả năng trượt sâu hơn đến khu vực hỗ trợ thấp hơn xung quanh tay cầm 37,67. Chúng tôi hy vọng hỗ trợ sẽ được duy trì ở đây vì nó có thể thu hút người mua mới vào thị trường. Nhưng có một rủi ro thực sự về giá sụp đổ tiếp tục đẩy dầu trở lại vùng hỗ trợ thấp hơn tại 34,42. Một thử nghiệm ở cấp độ này có thể có khả năng củng cố mặt trái khi xem xét rằng tay cầm 34,42 đã được kiểm tra chắc chắn. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ