GBPUSD sụt giảm nhưng vẫn còn phạm vi giới hạn cho đến bây giờ - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh giảm gần 0,60% trong ngày, xóa một số lợi nhuận từ các phiên trước đó. Sự đảo ngược được đưa ra sau khi đồng bảng Anh không vượt qua được ngưỡng kháng cự kỹ thuật gần 1.2516. Điều này đã đẩy giá thấp hơn như là kết quả. Nhưng sự suy giảm được giới hạn trong thời điểm này. GBPUSD có thể sẽ tìm thấy hỗ trợ gần mức 1.2368 mà iT đã phục hồi trước đó. Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ dưới mức này, nó sẽ mở ra rủi ro cho sự sụt giảm thêm. Vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là khoảng mức 1,2250 đánh dấu mức thấp ngày 28 tháng 5. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.