Euro trở lại tại hỗ trợ kỹ thuật, nhưng nó có thể giữ? - Orbex


OrbexĐồng tiền euro đang giao dịch yếu hơn vào thứ Tư sau khi không theo kịp đà tăng từ phiên trước. Đồng tiền chung đã xóa tất cả lợi nhuận từ trước đó khi nó quay trở lại mức hỗ trợ kỹ thuật thấp hơn gần 1.1261. Điều này có khả năng tạo ra một phạm vi đi ngang ngắn hạn với mức kháng cự kỹ thuật là 1.1347. Một đột phá từ một trong hai cấp độ này là cần thiết. Chúng tôi nghi ngờ rằng rủi ro là nhược điểm trừ khi có sự phục hồi. Việc phá vỡ bên dưới khu vực hỗ trợ tại 1.1261 sẽ mở đường cho EURUSD kiểm tra mức 1.1132 trong khoảng thời gian này. Nhưng, điều này sẽ phải chịu giá đóng cửa mức thấp trước đó gần 1.1173. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.