Phân tích sóng AUDCAD - 24 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDCAD bị đảo ngược từ mức kháng cự 0,9415

• Có khả năng giảm xuống 0,9300

AUDCAD gần đây đã đảo ngược từ vùng kháng cự được đặt giữa mức kháng cự 0,9415 (đã dừng các sóng trước đó (A) và B) và dải bollinger hàng ngày trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này tiếp tục sóng xung ngắn hạn hoạt động C - đó là một một phần của hiệu chỉnh ABC dài hơn (B) từ đầu tháng Sáu. Với sức mạnh của mức kháng cự 0,9415, AUDCAD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 0,9300 (mức thấp của sóng A trước đó).