Phân tích sóng USDJPY - 24 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDJPY bị đảo ngược khỏi khu vực hỗ trợ

• Có khả năng tăng 107.60

USDJPY gần đây đã đảo ngược từ khu vực hỗ trợ giữa hỗ trợ chính mức 106,00 (mức thấp hàng tháng từ tháng 5), dải bollinger hàng ngày thấp hơn và mức thoái lui Fib lui 50% của xung lực tăng trước đó (1) từ giữa tháng 3.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này đã bắt đầu hoạt động Sóng xung ngắn hạn 3. Do Stochastic USDJPY bán quá mức hàng ngày có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 107,60 (đỉnh của lần hiệu chỉnh trước (b)).