Phân tích Làn sóng Alibaba - 24 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Alibaba đã đảo ngược từ mức kháng cự 230.00

• Có khả năng giảm xuống 220.00

Nhóm Alibaba gần đây đã đảo ngược từ nhiều tháng Mức kháng cự 230,00 (đã dừng xu hướng tăng hàng ngày kéo dài vào đầu năm nay) - được củng cố bởi dải bollinger hàng ngày trên.

Sự đảo chiều xuống từ mức kháng cự này đã ngăn chặn sóng xung ngắn hạn trước đó (iii ) từ giữa tháng sáu. Do việc đọc quá mức trên chỉ báo Stochastic hàng ngày, nhóm Alibaba có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 220,00 (mức thấp của lần điều chỉnh nhỏ trước đó).