Euro trở lại để kiểm tra 1.1347 Kháng kỹ thuật - Orbex


OrbexĐồng euro đã nhanh chóng đảo ngược sự sụt giảm một cách nhanh chóng, phục hồi hầu hết sự sụt giảm từ cuối tuần trước. Hành động giá hiện đã trở lại gần mức cao nhất ngày 16 tháng 6 ở mức kháng cự kỹ thuật là 1.1347. Một đột phá trên mức này sẽ có khả năng xác nhận tăng thêm vì mức cao gần 1.1400 rất có thể được kiểm tra. Tuy nhiên, nếu đồng euro không vượt qua được trên 1.1347, thì chúng tôi hy vọng sẽ thấy một sự di chuyển trở lại thấp hơn. Lần này, chúng tôi hy vọng đồng tiền chung có khả năng kiểm tra mức hỗ trợ 1.1132. Một sự cố dưới mức này sẽ có khả năng mở đường cho sự suy giảm tiếp theo xuống mức 1.1000. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.