Phân tích sóng bạc - 23 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạc đảo ngược từ vùng hỗ trợ
• Có khả năng tăng 18,35

Bạc gần đây đảo ngược từ khu vực hỗ trợ nằm ở giao điểm của hỗ trợ chính mức 17,00 (mức thấp nhiều nến từ cuối tháng 5), dải bollinger hàng ngày thấp hơn và mức thoái lui Fib lui 38,2% của xung lực tăng trước đó từ cuối tháng Tư.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này được tạo ra mô hình đảo chiều nến hàng ngày Búa - bắt đầu sóng xung kích hoạt động 5.

Bạc có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 18,35 (đã dừng sóng 3 xung trước đó vào đầu tháng 6).