Phân tích sóng AUDUSD - 23 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDUSD đảo ngược từ vùng hỗ trợ
• Có khả năng tăng 0,7030

AUDUSD gần đây đảo ngược từ khu vực hỗ trợ nằm ở giao lộ của hỗ trợ chính mức 0,6800 (cũng đã đảo ngược giá vào đầu tháng này), đường xu hướng hỗ trợ của hình thức kênh tăng hàng ngày vào tháng Tư và mức thoái lui Fib lui 38,2% của xung lực tăng trước đó từ giữa tháng 5.

Sự đảo chiều tăng từ vùng hỗ trợ này tiếp tục chuỗi xung lực tăng trung hạn hoạt động ③.

Với tâm lý đồng đô la giảm mạnh được thấy hôm nay AUDUSD có khả năng tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 0,7030 (đã ngừng các xung trước đó vào tháng 12 và tại đầu tháng 6).