Phân tích sóng EURUSD - 23 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURUSD bị đảo ngược khỏi vùng hỗ trợ
• Có khả năng tăng 1.1400

EURUSD gần đây đã đảo ngược từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 1.1200 và Mức thoái lui Fibre 38,2% của xung tăng trước đó từ giữa tháng 5.

Hình thức đảo chiều tăng lên vùng hỗ trợ này đã tạo ra mô hình đảo chiều nến Nhật Bản hàng ngày Sao mai.

EURUSD có khả năng tăng thêm về mức kháng cự khóa tiếp theo 1.1400 (đã dừng trước đó (2) vào đầu tháng này).