Phân tích sóng Costco - 23 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Costco tăng trong sóng xung (3)
• Có khả năng tăng 310.00

Costco gần đây đảo ngược mạnh từ vùng hỗ trợ chính giữa pivotal mức hỗ trợ 295,00 (thấp hàng tháng fr0m tháng 5), dải bollinger hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibre 50% của xung tăng trước đó (1) từ cuối tháng 2.

Sự đảo ngược tăng từ vùng hỗ trợ này đã tạo ra Mô hình đảo chiều nến hàng ngày Hammer Doji - bắt đầu sóng xung kích hoạt động (3).

Costco có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 310.00 (kháng pivotal trước đây từ tháng 5).