Đồng yên Nhật đang giao dịch thấp hơn so với đồng đô la Mỹ nhờ vào dữ liệu bán lẻ mạnh mẽ của Mỹ - Windsorbrokers


Windsorbrokers


Đồng yên Nhật đang giao dịch thấp hơn so với đồng đô la Mỹ nhờ vào dữ liệu bán lẻ mạnh mẽ của Mỹ Cặp đồng yên được giao dịch quanh mức 40 điểm với xu hướng trung lập khi mở ở mức 107,33 và đóng cửa ở mức 107,31 và đạt mức giá cao nhất ở mức 107,63, mức giá thấp nhất của cặp này là 107,21 và cặp tiền đã thành công trong việc ổn định dưới điểm trục của nó ở mức 107,85 Hôm nay, cặp tiền đang giao dịch tiêu cực dưới mức đỉnh 107,85 của nó, dưới mức trung bình 20 trung bình 20 55 và từ giao dịch dưới mức Fibre 38,2 (đối với sóng tăng từ 77,00 ngày 2 tháng 9 năm 2009) và từ mức giá âm trên đường chéo ngẫu nhiên với đường chéo âm của nó. Về chỉ số tốt, tiêu cực của nó trên EMA và tiêu cực của nó đối với xu hướng xu hướng phẳng và do đó chúng tôi ủng hộ nhược điểm ngày hôm nay Kịch bản dự kiến: Phá 106,50 xuống 105,30 rồi 104,40 Kịch bản ngược lại: Một phá vỡ 109,20 sẽ tăng lên 110,15 sau đó 111,50