Phân tích sóng bạch kim - ngày 22 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạch kim đảo ngược từ vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 875,00

Bạch kim gần đây đã đảo ngược từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 820,00 (mức kháng cự mạnh trước đây từ tháng 4), dải bollinger hàng ngày thấp hơn và mức thoái lui Fib lui 50% của sóng xung C từ tháng 4.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này đã bắt đầu điều chỉnh ngắn hạn tích cực sóng 2. Bạch kim có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự vòng tiếp theo 875,00 (đỉnh của lần hiệu chỉnh nhỏ trước (iv) từ đầu tháng 6).