Phân tích sóng New Zealand - 22 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDJPY đảo ngược từ mức hỗ trợ chính 68,25

• Có khả năng tăng lên 70,00

NZDJPY gần đây đã đảo ngược mạnh mẽ từ hỗ trợ chính mức 68,25 (đã dừng sóng A trước đó) - được củng cố bởi mức thoái lui Fib lui 38,2% của sóng xung lực tăng mạnh trước đây (1) từ tháng 5.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 68,25 đã dừng lại trước đó sóng xung ngắn hạn C. NZDJPY có khả năng tăng cao hơn nữa đối với ngưỡng kháng cự vòng tiếp theo 70,00 (đỉnh sóng B từ giữa tháng 6).