Phân tích sóng GBPNZD - 22 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPNZD rơi vào sóng xung 5

• Có khả năng giảm xuống mức 1.9000

GBPNZD gần đây đã vượt qua mức hỗ trợ l 1.9400 (đã đảo ngược đều đặn cặp từ tháng 10 năm 2019). chuỗi xung xuống tháng (C) từ tháng Tư. GBPNZD có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 1.9000 (đáy cũ hàng tháng từ tháng 9 năm ngoái). div>