Phân tích sóng Visa - 22 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Visa tăng trong làn sóng thúc đẩy (v)

• Có khả năng đạt tới 200.00

Visa tiếp tục tăng trong làn sóng xung lực nhỏ (v), bắt đầu gần đây từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 188,00 (mức thấp của Hammer Doji hàng ngày từ cuối tháng 5), dải bollinger hàng ngày thấp hơn và mức thoái lui Fibre 61% của xung lên từ giữa tháng 5 . Visa có khả năng tăng cao hơn nữa đối với ngưỡng kháng cự tiếp theo 200,00 (đã dừng mức (b) trước đó vào đầu tháng này).