Giá vàng cố gắng đẩy cao hơn - Orbex


OrbexKim loại quý tăng hơn một phần trăm trong ngày. Lợi nhuận đạt được sau khi hành động giá đã được giao dịch ổn định trong vài phiên qua. Tuy nhiên, giá vàng vẫn chưa ra khỏi rừng. Mức kháng cự tăng gần 1747,00 vẫn là mức quan tâm tiếp theo. Chỉ có một đột phá trên mức này có thể xác nhận tăng thêm. Với sự thiên vị lẫn lộn, có khả năng giá vàng có thể được kéo trở lại. Điều này sẽ giữ cho hành động giá trong kim loại quý duy trì trong phạm vi giới hạn trong các mức 1747 và 1724 trong thời gian tới. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.