Dầu thô WTI đạt 40, sau đó rút lui - Orbex


OrbexGiá dầu cuối cùng đã xoay sở để đẩy cao hơn và đạt mức tâm lý 40,00. Sau khi tăng đến mức kháng cự này, giá dầu đang kéo trở lại. Chúng tôi hy vọng giá sẽ có khả năng pullback trong ngắn hạn. Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy ở 37,67 trong đó hỗ trợ rất có thể sẽ hình thành. Về phía tăng điểm, có khả năng giá dầu sẽ phục hồi. Tuy nhiên, đối với điều này, chúng ta cần thấy bằng chứng mạnh mẽ về một đột phá trên mức xử lý 40,00. Trong mọi trường hợp, chúng tôi hy vọng giá dầu sẽ có một bước tiến trước những lợi ích tiếp theo trong xu hướng. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ