Euro vẫn còn trên bàn chân - Orbex


OrbexĐồng tiền euro đã đóng cửa trong tuần trên một lưu ý giảm giá. Hành động giá vào thứ Sáu là nhược điểm sau một câu thần chú ngắn trong ngày để tăng giá. Với mức kháng cự tại 1.1261 được thiết lập rõ ràng, nhược điểm của đồng euro mở ra. Chúng tôi hy vọng một bước tiến tới mức 1.1132 trong đó hỗ trợ có khả năng giữ cho tiền tệ không bị giảm thêm nữa. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn vẫn ở mức 1.1100. Nhưng điều này phụ thuộc vào cách cặp tiền tệ sẽ phản ứng gần mức hỗ trợ ban đầu. Chúng ta có thể mong đợi một sự phục hồi ra khỏi khu vực 1.1132. Điều này sẽ có khả năng thấy một số hợp nhất đang diễn ra. Cũng có khả năng đồng tiền chung sẽ tăng trở lại 1.1261. Cần đóng cửa mạnh dưới 1.1132 để xác nhận mức giảm xuống 1.1000. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.