Phân tích sóng Apple - 19 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Apple đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 352,00

• Có khả năng tăng lên mức 380,00

Apple gần đây đã vượt qua ngưỡng kháng cự 352,00 (đã dừng sóng xung 3 ngắn hạn mạnh gần đây vào đầu tháng 6).

Sự bứt phá của mức kháng cự này tiếp tục chuỗi xung 5 hướng lên ngắn hạn tích cực - thuộc về sóng xung lên nhiều tháng (3) từ tháng Tư. Apple có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 380,00 (mục tiêu hoàn thành sóng (3), giao với kênh tăng hàng ngày từ tháng 4).